Voor het verwarmen van deze staalskeletwoning werd gekozen voor het Verventa systeem.

Dit systeem combineert ventilatie met warmteterugwinning en verwarming/koeling met een warmtepomp. Ook is elke ruimte apart in te stellen zonder de ventilatie in het gedrang te brengen.