Wat is ventilatie?

Zuurstof of lucht is de brandstof van het lichaam. Zoals een auto brandstof nodig heeft om te rijden, zoals een elektrisch toestel stroom nodig heeft om te functioneren. Die verse lucht halen we natuurlijk buitenshuis, maar we brengen de meeste tijd binnenshuis door. Daarom is het van groot belang dat de binnenlucht van optimale kwaliteitis. Met een ventilatiesysteem kan dit.

ventilatie, gezond binnenklimaat, gezonde lucht, binnen

De laatste decennia is de aandacht van de overheid gegaan naar tal van energiebesparende maatregelen. Sinds een aantal jaar is ook ventilatie wettelijk verplichtvoor wie gaat bouwen of verbouwen. Niet alleen bij particuliere woningen, maar ook voor kantoren en bedrijven.

Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie

Vroeger werd er een onderscheid gemaakt tussen ventilatiesysteem A, B, C en D. Gezien de nieuwe wetgeving rond het e-peilzal enkel nog ventilatiesysteem D geïnstalleerd worden. Ventilatiesysteem D is dé referentie inzake goede ventilatie.

gebalanceerde-ventilatie-renovent

Ventilatiesysteem D voert volledig mechanischde gebruikte binnenlucht af en gaat volledig mechanisch verse buitenlucht aanzuigen. Daarom wordt ook vaak de term ‘balansventilatie’ gebruikt. Door deze werkwijze is de lucht binnenskamers altijd optimaal. Wij installeren alleen ventilatiesystemen met warmterecuperatie.

[nt_button url=”/ventilatie/voordelen-van-ventilatie/” style=”red” type=”primary”]Wat zijn de voordelen van ventilatie?[/nt_button]